Kuşbaşı tavuk terbiyesi

Ağu 1, 2011, Yazan     henüz yorum yok    Kategori: Kümes hayvanları, Temel bilgiler

Bu haz?rl?k benim mutfa??m?n ayr?lmaz parças?. Mutlaka derindondurucumda daha önceden haz?rlanm?? ve dondurulmu? terbiyeli ku?ba?? tavuk bulunur. Size hemen derindondurucudan ç?kar?p 15 dakikada mükemmel bir tavuk yeme?i yapabilme olana?? sa?lar.

Kuru so?anlar? ikiye bölüp çok da ince olmayacak ?ekilde do?rad?ktan sonra tavuklar?n gö?üs bölümünü ya?lar?n? da iyice ay?klayarak ku?ba?? ?eklinde do?ruyoruz. tercihen kapakl? kab?m?za önce so?an sonra ku?ba?? tavuk sonra tuz ?eklinde s?ra s?ra etler mümkün oldu?unca so?anla harmanlanacak ?ekilde yerle?tirip üzerine gezdirerek zeytinya? döküyoruz.

iki gün boyunca dolapta bu ?ekilde dinlendirdikten sonra ku?ba?? tavuklar?m?z? so?andan ay?klayarak streç filme tek s?ra halinde dizerek derindondurucuya koyuyoruz. ?htiyac?m?z oldu?u an tavuklar?m?z hizmetimizde, pharmacy buzdolab?ndan ç?kar?r ç?kartmaz tavada pi?irmeye ba?layabiliriz.  En çok kulland???m pi?irme tarifi için bak?n?z, buy cialis sütlü tavuk

Malzeme listesi:

12 adet haz?r yar?m  tavuk gö?üs (bir pakette 4 ya da 6 yar?m gö?üs oluyor)

1 kg kuru so?an

1,5 su barda?? zeytinya? (riviera)

yeterince tuz

Ekleyecek bir şeyler mi var? Hemen Yorum Bırak

XHTML: Bu tagları kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

balboa hospital pharmacy