"Temel bilgiler" başlığındaki yazılar

Tavuk suyu çorba

Tavuk suyu çorba

Art?k bütün k??? hasta olmadan geçirmenin s?rr?n? sizlerle payla?ma zaman? geldi de geçiyor bile. S?k? durun s?rr?m?z tavuk suyunda evet yanl?? anlamad?n?z […]

Eki 26, 2011     yorum yok
Read More
Dana kavurma

Dana kavurma

?ahane dana kavurma. Haz?r olun ?imdi size büyük s?rr?m? veriyorum.  Mükemmel et pi?irmenin bu kadar kolay oldu?unu ö?rendi?inizde inan?n çok […]

Ağu 19, 2011     2 yorum
Read More
Kuşbaşı tavuk terbiyesi

Kuşbaşı tavuk terbiyesi

Bu haz?rl?k benim mutfa??m?n ayr?lmaz parças?. Mutlaka derindondurucumda daha önceden haz?rlanm?? ve dondurulmu? terbiyeli ku?ba?? tavuk bulunur. Size hemen derindondurucudan […]

Ağu 1, 2011     yorum yok
Read More
balboa hospital pharmacy