NEDEN DEREOTU?

Çünkü Ate? Yayl?o?lu yemek yemeyi çok seviyor.

Mideme o kadar dü?künüm ki sürekli yeni tatlar pe?inde ko?uyorum. Bir de ke?fetti?im bu tatlar? payla?may? seviyorum. Herkesi yeme?e ça??ramam ama herkesin bu yemekleri yapabilmesini sa?layabilirim. Öyleyse biraz vakit harcamay? göze almal?. Yemek yaparken foto?raf çekmek ve yemeklerin tarifini yazmak elbette zaman alacak ama ba?kalar?n?n da yemeklerimi be?endi?ini duymak için buna de?mez mi?

Dereotu ismine gelince, dereotunu çok seviyorum yemeklere katt??? o e?siz rayiha beni büyülüyor. Madem ki blo?umuzda yeni tatlar? hedefleyece?iz bu yolculu?a dereotuyla ç?kmak ak?ll?ca.

Bu macerada belki de as?l önemli olan yemek ke?fetmek için gerekli olan itici güçtür. Benim için o güç biricik o?lum Ogan. Ogan’?n yemek seçmesi beni yeni yemekler ke?fetmeye zorlad?, özellikle de Ogan’?n yiyebilece?i ve besleyici yemekleri bulmak durumunda kalmam  en önemli itici ve yarat?c?l??? besleyen güç oldu. Ogan’a her ?ey için te?ekkürler.

balboa hospital pharmacy